SMITTEVERN FOR PUBLIKUM

Som følge av den økende smitten av covid19 de siste dagene er det nå innført noen smittevernregler på arrangementet

HOLD AVSTAND

1 meter

BRUK MUNNBIND

dersom der det er vanskelig å holde avstand

BRUK MUNNBIND

på shuttlebussene

Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale retningslinjene for smittevern. Vi ber om at du holder deg hjemme dersom du har symptomer på covid-19.